De eerste stap naar een gehoorzame en welopgevoede hond.

 

 

Interessante weetjes

·        Hondenschool ’t Apportje is aangesloten bij de overkoepelende organisatie

-          V.F.H.  Vlaamse Federatie Hondensport, Secretaris VFH:Sandra Van der Schraelen

Recolettenlaan 30 - 9170 De Klinge.

E-mail secretaris@hondensport.be

-          Erkend door Sport Vlaanderen.

 

·        Maatschappelijke zetel:

Affligemdreef 189

9300 Aalst

 

·        Correpondentieadres:

Oude Dendermondse steenweg 223

9300 Aalst

 

·        Wij delen de terreinen met KG38 van de VVDH

 

·        De club heeft een statutair en een huishoudelijk reglement volgens de wettelijke bepalingen inzake de wet op de vzw – ondernemingsnummer 0473874494.  De statuten van de vzw zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad en zijn ter inzage bij het bestuur.

 

 ·    info ivm ziekenfonds.

·Sommige ziekenfondsen geven een tussenkomst als u bent aangesloten bij een sportvereniging.  Hondenschool ’t Apportje voldoet aan de voorwaarden van een sportvereniging.

·Controleer bij uw eigen ziekenfonds of u kan genieten van dergelijke tussenkomst.

 

 

·        Volgens onze statuten zijn we verplicht tot de oprichting van een raad van bestuur.  Deze kiest uit haar leden de verschillende mandaten.

 

·        Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering waarop iedereen schriftelijk wordt uitgenodigd.

 

·        Elk lid is bij zijn inschrijving tijdens de trainingen van de club en op het terrein verzekerd tegen gebeurlijke ongevallen volgens de gangbare verzekeringsvoorwaarden. De parkings vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

 

·        Elk lid dient een eigen polis burgerlijke aansprakelijkheid te hebben

 

Bij vragen, aarzel dan niet en neem contact op met één van de trainers.  Wellicht kunnen zij je op de goede weg helpen.

Indien je lichamelijke problemen ziet bij een hondje, neem contact op met je dierenarts die je met raad en daad zal bijstaan

 

.