Wie zijn we

Welkom bij ‘t Apportje!

Onze Hondenschool stelt een aantal doelen voorop. Wij zorgen voor

  • De opvang en opleiding van alle honden, ongeacht hun ras of leeftijd.
  • De opvang en begeleiding van geleiders, ongeacht afkomst, religie of politieke overtuiging.
  • Het verbeteren van de relatie tussen geleider en hond zodat men een welopgevoede, gehoorzame hond bekomt.
  • Het adviseren en trainen van de geleider met hond volgens het programma gehoorzaamheid en de doelstellingen van het VFH en BLOSO.
  • Een geleidelijke opbouw van verschillende groepen volgens leeftijd, kennis en mogelijkheden van geleider en hond.
  • Het opnemen van geleider en hond in de grote familie van hondenvrienden.
  • Activiteiten die rechtstreeks verband houden met de hondensport.

Wij zijn een erkende club.

Hondenschool ‘t Apportje is aangesloten bij de overkoepelende organisatie V.F.H. (Vlaamse Federatie Hondensport). Wij zijn tevens erkend door Sport Vlaanderen.

Bij vragen, aarzel niet en neem contact op met één van de trainers.

Wellicht kunnen zij je op de goede weg helpen. Indien je lichamelijke problemen ziet bij een hondje, neem contact op met je dierenarts die je met raad en daad zal bijstaan.


Wetmatigheden

De club heeft een statutair en een huishoudelijk reglement volgens de wettelijke bepalingen inzake de wet op de vzw. Ons ondernemingsnummer is 0473874494. De statuten van de vzw zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad en zijn ter inzage bij het bestuur.

Onze maatschappelijke zetel bevindt zich op de Affligemdreef 189 te 9300 Aalst

Volgens onze statuten zijn we verplicht tot de oprichting van een raad van bestuur. Deze kiest uit haar leden de verschillende mandaten. Jaarlijks is er een Algemene Ledenvergadering waarop iedereen schriftelijk wordt uitgenodigd.


Weetjes

Elk lid is tijdens de trainingen van de club en op het terrein verzekerd tegen gebeurlijke ongevallen. De parkings vallen niet onder de dekking van deze verzekering.

Sommige ziekenfondsen geven een tussenkomst als u bent aangesloten bij een sportvereniging. Hondenschool ‘t Apportje voldoen aan de voorwaarden van een sportvereniging. Check bij je ziekenfonds of je in aanmerking komt.

Wij delen de terreinen met KG38 van de VVDG.